Rundkørsel i Fredericia

Lægteskov Entreprise har i sammenarbejde med O.J. Entreprenør udført en rundkørsel for vejdirektoratet ved Egeskovvej og Egeskovskovvej på hovedvej 28 fra Fredericia mod Vejle.

Lægteskov Entreprise har stået for projektledelsen og udførelse af afvandingen. Krydset har længe været en sort plet trafikmæssigt, da mange blødetrafikkanter er kommet til skade her.

Der er blevet lavet en rundkørsel med en diameter på 95 meter, med en kørebane med en bredde på 7,5 meter samt to overkørselsareler på i alt 5 meter i bredden til lange særtransporter. Derudover er der lavet en cykelsti på to meter i bredden, 6 meter fra kørebanen med et græsareal som skiller blødtrafikanterne fra motortrafikken.

Midterøen er 2,4 meter højere end kørebanen og den bliver beplantet sammen med skråningerne med træer og planter i oktober måned.

Grøften er blevet rørlagt med regnvandsledninger som måler 300 og 400 centimeter i diameteren og der er indsat 20 nye vejbrønde til opsamling af regnvand.

Rundkørslen er arkitekttegnet og der er lagt meget vægt på lyset, hvor der er indbygget ca. 30 små LED-lamper i selve midterøen og placeret 8 lamper som står med samme afstand til centrum, hvilket giver en flot natlig præsentation.

Projektet er på anlægssiden lavet for 3 mio. kr og blev udført fra den 18. marts til den 24. juni 2011.
 


Krydset lige ved starten af projektet
 


En af de glade og arbejdsomme folk
 


Udgravning af regnvejsledning med en 32 tons bæltemaskine
 


Udgravning af vejkasse
 

Udgravning af Egeskovvej nye cykelsti
 

Udfyldning af gammel kloakledning med betonpumpe
 

Sætning af kantstene i midtercirklen.
 

Nordfyens Brolægning er ved at sætte rabatkantsten.
 

Sætning af kantsten
 

Rundkørslen fra Fredericia mod Vejle
 

Rundkørslen fra Fredericia mod Vejle taget fra midtercirklen.