Tilbygning i Odense for Fionahuse

En tilbygning på 5 x 6 meter som bliver lagt til den eksisterende stue og som sammen med en stor træterrasse vil give huset mange gode kvadratmeter. Der graves ud til fundamentet, gulvet og overskudsjorden køres væk og derefter bliver sandet kørt retur ind i haven. Der bliver sat en ny sandfangsbrønd som skal føre vandet fra tilbygningen og videre til det offentlige kloaksystem.

Herefter isoleres der med flamingo og der bliver lagt gulvvarme inden der bliver støbt med 10 centimers flydebeton.

Foran huset er der blevet lavet nyt kloaksystem til afvanding af regnvand og lagt ny indkørsel og ny terrasse.
 


Udgravning til fundament
 


Støbning af fundament
 


Støbning af gulv