Overfladedræn ved HKs hovedkontor i Odense

HK havde problemer med at lede regnvandet væk fra indergården og de gamlebeton brønde var blevet utætte med årene. Opgaven bestod i at udskifte de gamle brønde med nye i pvc og lægge et nyt overfladedræn 180 meter rundt i indergården for at beskytte fundamentet mod indtrængen af vand.

Det eksisterende fundament blev tjæret og der blev sat en drænplade op mod fundamentet. Drænet blev lagt i en stenfaskine ved bunden af drænpladen. Drænet blev forbundet til de nye pvc-brønde i gården og der blev lagt to rækker fliser fra bygningen ud i gården.

Der blev derudover også sat 70 meter aquarende i forbindelse med parkeringspladsen og lavet ny afvanding af pvc-ledninger, samt sat nye sandfangsbrønde med rist ved de eksisterende parkeringspladser til bortledning af regnvandet.
 


Drænplade ført op til underkant af element
 


Ny sandfangsbrønd


Dræn- og ralkasse