Rotter ved parcelhus i Fredericia

Denne opgave krævede et kloaktv for at observere de skader rotterne havde foretaget og så efterfølgende opgravning af gulv og lægning af nye rør.

Først blev der kørt kloaktv gennem kloakrørerne for at finde omfanget af skaderne som rotterne har forsaget. Dermed kunne vi se at der kun var brud to steder. 

Ved at bruge kloaktv kunne vi se, at vi ikke behøvede at skifte hele kloakledningen ud, men kun skulle reparere gulvafløbet i bryggerset og et lille område på en kvadratmeter på  badeværelset.

Gulvafløbet blev udskiftet  med et nyt og det defekte betonrør med nye pvc-rør. Derefter støbte vi gulvet og lagde ny fliser.


Spuling af kloakrør

 
Nye rør lægges

Det gamle rør er udskiftet
 
Nyt gulvafløb