Vi udfører også rådgivning til private:

Projektering af kloakanlæg

Er du i tvivl om hvordan dine kloakker skal lægges eller mangler du tegninger over udførelsen, så laver vi beregninger og tegninger til dig og giver dig samtidigt et prisestimat på hele projektet.
 

Tilsyn med projekter

Er du allerede igang med at få lavet kloak eller har du planer om at få lavet mindre eller større kloakanlæg, så kan vi komme og holde opsyn, så det bliver lavet efter gaeldende love og bekendtgørelser. Vi laver et uanmeldt besøg og tjekker om kvaliteten er i orden. Efter at arbejdet er udført, så tjekker vi at du har modtaget de papirer som du har ret til og samtidigt at kommunen har fået tilsendt de rigtige papirer.
 

Myndighedsformidling

Har du af kommunen fået tilsendt et brev angående spilde- og regnvand som er svaert at gennemskue, så kan vi vaere behjælpelig som sparringspartner mellem dig og kommunen og hjælpe dig med tilladelserne og ansøgningerne.
 

AutoCad-tegninger:

Vi udarbejder kloaktegninger i AutoCad. Har du ønsker som du gerne vil have med på tegningen som f.eks. opmåling fra landmåler eller bare gerne vil have tegnet dit hus op på grunden til eget brug, så kan vi også tilbyde gøre
dette for dig.